Трек

Biserka Kaluchich, Zharko Tzveych, Stepan Vukashevich, Belgrade National Opera Orchestra, Kreshimir Baranovich - Mussorgsky: Boris Godounov, Act 1 (Arr. Rimsky-Korsakov) - "Zvonyat k zautreni, Blagoslovi"