Трек

Moscow Radio Symphony Orchestra, Vassili Nebolsin, Natalya Rozhdestvenskaya, Vladimir Ivanovsky - The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya, Act IV, Scene 1: "Ty li, yasnyy svet ochey moikh?" (Fevroniya, Vsevolod)