Трек

Kirov Opera Chorus, Konstantin Pluzhnikov, Mikhail Kit, Vassily Gerello, Valery Gergiev, Larissa Shevchenko, Yuri Zhikalov, Kirov Orchestra, St Petersburg - Prokofiev: The love for three oranges. Op.33 - Act 4. Scene 2 - Strazha, veryovku!

Kirov Opera Chorus, Konstantin Pluzhnikov, Mikhail Kit, Vassily Gerello, Valery Gergiev, Larissa Shevchenko, Yuri Zhikalov, Kirov Orchestra, St Petersburg — Prokofiev: The love for three oranges. Op.33 - Act 4. Scene 2 - Strazha, veryovku!
3:36
Популярные треки Kirov Opera Chorus