Исполнитель

Keiko Shigetoh

Keiko Shigetoh
Радио
1
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — Selve amiche
2:04
2
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — Vago augelletto
2:57
3
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — A mezzanotte
3:43
4
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — Primavera
3:23
5
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — La promessa
1:41
6
2:10
7
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — Amiamo, cantiamo
3:00
8
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — L'invito
2:03
9
5:41
10
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — Malinconia
2:30
11
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — Farfalletta
2:22
12
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — Vaga luna
1:58
13
5:57
14
Keiko Shigetoh, Monica Cioci — Caro mio Ben
2:33