Исполнитель

N.S. Prakash

N.S. Prakash
Радио
1
Ramu, N.S. Prakash — Surya Upanishath
7:08
2
Ramu, N.S. Prakash — Mangalastakam
1:38
3
Ramu, N.S. Prakash — Surya Ashtakam
4:19
4
N.S. Prakash — Bilvashothara Sathanamavali
35:10
5
4:51
6
Ramu, N.S. Prakash — Navagraha Slokam
6:39
7
Ramu, N.S. Prakash — Arunopanishath
2:49
8
Ramu, N.S. Prakash — Surya Sthuthi
7:25
9
Ramu, N.S. Prakash — Surya Suktham
3:04
10
Ramu, N.S. Prakash — Surya Kavacham
4:37
11
Ramu, N.S. Prakash — Adhithya Hrudayam
7:51