Исполнитель

Tatoul Avoyan

Tatoul Avoyan
Радио
1
Tatoul Avoyan — Srti Banali
4:54
2
Tatoul Avoyan — Hayrik
11:01
3
Tatoul Avoyan, Vle Khaloyan — Sirun Achiknere
1:27
4
Tatoul Avoyan — Sireci Qez
2:14
5
Tatoul Avoyan — Oror Shoror
5:25
6
Tatoul Avoyan — Chenk Chanachum
3:26
7
Tatoul Avoyan — Molorvele Im Hogin
6:20
8
Tatoul Avoyan — Xosir Im Sazs
3:25
9
Tatoul Avoyan — Im Akhper
3:49
10
Tatoul Avoyan — Lianayi Hishatakin
5:54
11
Tatoul Avoyan — Chem Uzum
2:54
13
Tatoul Avoyan — Amen Or Em Qez Spasum
4:34
14
Tatoul Avoyan — Du Vor Kair
2:35
15
Tatoul Avoyan — Du Es Du
4:12
16
Tatoul Avoyan, Hovhannes Vardanyan — Sev Or
6:10
17
Tatoul Avoyan — Lianayi Hishatakin
5:54
18
Tatoul Avoyan — Hayrik (Live)
3:11
19
Tatoul Avoyan — Oror Shoror
5:23
20
Tatoul Avoyan, Hovhannes Vardanyan — Nazan Im
4:14
Показать еще