Исполнитель

Rehan Shah

Rehan Shah
Радио
1
Rehan Shah —Dharna Kawoma
4:35
2
5:05
5
6:22
6
Dil Raj, Rehan Shah —Ta Da Kabul We
10:28
7
9:00
8
Rehan Shah —Pa Spenno Lecho
4:50
9
Rehan Shah —Khob Me Ledo
5:45