Исполнитель

Jahanshah Boroumand

Jahanshah Boroumand
Радио
1
Pedram Bolourchi, Jahanshah Boroumand —Shour V
2:41
2
1:17
5
Saeed Roudbari, Shahram Mirjalali, Jahanshah Boroumand —Segah I
7:48
6
Saeed Roudbari, Shahram Mirjalali, Jahanshah Boroumand —Afshari II
6:24
7
Shahram Mirjalali, Jahanshah Boroumand —Bayat Tork I
1:11
8
1:11
9
4:08
10
Pedram Bolourchi, Shahram Mirjalali, Jahanshah Boroumand —Shour VI
5:16
11
Pedram Bolourchi, Shahram Mirjalali, Jahanshah Boroumand —Shour II
4:16
12
Jahanshah Boroumand —Bordi Az Yadam
3:56
13
0:56
14
Saeed Roudbari, Shahram Mirjalali, Jahanshah Boroumand —Afshari V
4:48
15
7:53
16
4:31
17
Jahanshah Boroumand — Afshari VI
0:52
19
Fazllolah Tavakol, Jahanshah Boroumand — Esfahan
26:26
20
10:11
Показать еще