Исполнитель

Gul Akbar Mashoom

Gul Akbar Mashoom
Радио
1
Gul Akbar Mashoom — Kali Pa Kali Tor
4:39
2
Gul Akbar Mashoom — Pa Gholda Zana Da
4:08
3
Gul Akbar Mashoom — Raza Umar Zi Sta
3:56
4
Gul Akbar Mashoom — Orez Da Pata Shae Laila
5:12
5
Gul Akbar Mashoom — Da Janan Ghama
4:33
6
Gul Akbar Mashoom — Da Meeni Pasa Tappay
5:51
7
Gul Akbar Mashoom — Da Khalko Da Pirogda
5:14
8
Gul Akbar Mashoom — Da Bada Pa Ka Lara
5:26