Исполнитель

N. S. Prakash

N. S. Prakash
Радио
1
N. S. Prakash — Gaganam Bhavanam
5:20
2
N. S. Prakash — Bhagavth Geetha
78:40
3
N. S. Prakash — Gaganam Bhavanam
5:39
4
N. S. Prakash — Shiva Mahima Stotram
29:50
5
N. S. Prakash — Shastha Dhyana Shlokam
5:34
6
N. S. Prakash — Ayyappa Stuthi Dashakam
3:08
7
N. S. Prakash — Surya Stuthi
7:21
8
N. S. Prakash — Vishwanaathaashtakam
3:53
9
N. S. Prakash — Shiva Mangalashtakam
3:30
10
N. S. Prakash — Sivashtakam
3:46
11
N. S. Prakash — Navagraha Slokam
3:04
12
N. S. Prakash — Surya Kavacham
1:39
13
N. S. Prakash — Shiva Aksharamala Stotram
11:08
14
N. S. Prakash — Bhilwaashtakam
3:02
15
N. S. Prakash — Lingaashtakam
3:22
16
N. S. Prakash — Sapthagiri Vaasa
3:52
17
N. S. Prakash — Bilwashtakam
3:09
18
N. S. Prakash — Gagaanam Bhuvanam
5:20
19
N. S. Prakash — Bilva Stotram Shatanamavali
35:10
20
4:19
Показать еще