Исполнитель

鳳飛飛

鳳飛飛
Радио
1
鳳飛飛 — 阿里郎
3:16
2
鳳飛飛 — 岷江夜曲
3:29
3
鳳飛飛 — 呼喚
3:12
4
鳳飛飛 — 雪花片片
4:13
5
鳳飛飛 — 笑笑笑
1:21
6
鳳飛飛 — 舞伴淚影
2:27
7
鳳飛飛 — 純純的愛
3:50
8
鳳飛飛 — 心戀
2:18
9
鳳飛飛 — 不了情
3:25
10
鳳飛飛 — 我有一段情
3:24
11
鳳飛飛 — 雪山盟
3:33
12
鳳飛飛 — 真情比酒濃
2:13
13
3:33
14
鳳飛飛 — 夏艷 (修復版)
3:48
15
3:40
16
3:30
17
鳳飛飛 — 有真情有活力
3:48
18
鳳飛飛 — 願嫁漢家郎
2:36
19
鳳飛飛 — 愛情如水向東流
3:29
20
鳳飛飛 — 未曾留下地址
3:53
Показать еще
Похожие артисты