Трек

Alexei Krivchenya, Irina Arkhipova, Vladislav Piavko, Tamara Sorokina, Aleksander Ognivtsev - Khovanshchina, Act I Scene 6: "Tak mertvuyu vezite"