Трек

Alexei Krivchenya, Viktor Nechipailo, Aleksander Ognivtsev - Khovanshchina, Act II Scene 6: "Knyazya! Tsarevna velela"