Трек

Alexei Krivchenya, Irina Arkhipova, Aleksander Ognivtsev, Aleksei Maslennikov, Yuri Korolev - Khovanshchina, Act II Scene 5: "Knyazhe! Knyazhe! Ne veli kaznit"