Трек

Miroslav Kopp, Eva Urbanová, Jiřina Marková, Prague National Theatre Chorus, Prague National Theatre Orchestra, Milan Malý, Zdeněk Košler - Dalibor, JB 1:101, Act III, Scene 5: No Trace as Yet of Our Convened Signal? (Vítek, posel Daliborův, Milada, sestra purkrabího ploskovického, Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)

Miroslav Kopp, Eva Urbanová, Jiřina Marková, Prague National Theatre Chorus, Prague National Theatre Orchestra, Milan Malý, Zdeněk Košler — Dalibor, JB 1:101, Act III, Scene 5: No Trace as Yet of Our Convened Signal? (Vítek, posel Daliborův, Milada, sestra purkrabího ploskovického, Jitka, selské děvče na statcích Daliborových)
5:28
Популярные треки Miroslav Kopp