Трек

Kühnův Dětský Sbor, Pražské Dechové Kvinteto, Jiří Chvála - Hlehle Tamhle V Betlémě / Veselé Vánoční Hody / Sem Pojďte, Poběhněte / Ejhle Chasa Naša