Трек

Bolshoi Theatre Symphony Orchestra, Vassili Nebolsin, Vladimir Ivanovsky, Eugenia Smolenskaya, Bolshoi Theatre Choir - The Tale of Tsar Saltan, Act II: "Chto rodnaya, chto ty skazhesh?" & "Voznesite khvalu vsya zemlya" (Gvidon, Militrisa, Choir)

Bolshoi Theatre Symphony Orchestra, Vassili Nebolsin, Vladimir Ivanovsky, Eugenia Smolenskaya, Bolshoi Theatre Choir —The Tale of Tsar Saltan, Act II: "Chto rodnaya, chto ty skazhesh?" & "Voznesite khvalu vsya zemlya" (Gvidon, Militrisa, Choir)
2:48
Популярные треки Bolshoi Theatre Symphony Orchestra