Трек

Bolshoi Theatre Symphony Orchestra, Vassili Nebolsin, Alexei Ivanov, Bolshoi Theatre Choir, Eugenia Verbitskaya, Elisabeta Shumilova, Larissa Nikitina, Eugenia Smolenskaya, Pavel Chekin, Mark Reshetin - The Tale of Tsar Saltan, Act I: "Gosudarynya moya" (Courier, Guards, Babarikha, Povarikha, Tkachikha, Militrisa, Old Man, Skomorokh, People)

Bolshoi Theatre Symphony Orchestra, Vassili Nebolsin, Alexei Ivanov, Bolshoi Theatre Choir, Eugenia Verbitskaya, Elisabeta Shumilova, Larissa Nikitina, Eugenia Smolenskaya, Pavel Chekin, Mark Reshetin —The Tale of Tsar Saltan, Act I: "Gosudarynya moya" (Courier, Guards, Babarikha, Povarikha, Tkachikha, Militrisa, Old Man, Skomorokh, People)
1:48
Популярные треки Bolshoi Theatre Symphony Orchestra