Трек

Moscow Radio Symphony Orchestra, Vassili Nebolsin, Vladimir Ivanovsky, Natalya Rozhdestvenskaya - The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya, Act I: "Ty skazhi-ka, krasnaya devitsa" (Vsevolod, Fevroniya)