Трек

Moscow Radio Symphony Orchestra, Vassili Nebolsin, Natalya Rozhdestvenskaya, Maria Zvenzdina, Nina Kulagina, Vladimir Ivanovsky, Ivan Petrov, Moscow Radio Chorus - The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya, Act IV, Scene 2: "O, za chto zhe eta radost?" (Fevroniya, Sirin, Alkonost, Vsevolod, Yury, Chor)

Moscow Radio Symphony Orchestra, Vassili Nebolsin, Natalya Rozhdestvenskaya, Maria Zvenzdina, Nina Kulagina, Vladimir Ivanovsky, Ivan Petrov, Moscow Radio Chorus —The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya, Act IV, Scene 2: "O, za chto zhe eta radost?" (Fevroniya, Sirin, Alkonost, Vsevolod, Yury, Chor)
3:30
Популярные треки Moscow Radio Symphony Orchestra