Трек

Ljubov Sokolova, Olga Markova-Mikhailenko, Marina Shaguch, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev - Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride - original version Tsarskaya Nevesta by Lev Mey - Act 2 - Scene 2 "Ish', vecher-to kakoy"

Ljubov Sokolova, Olga Markova-Mikhailenko, Marina Shaguch, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev —Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride - original version Tsarskaya Nevesta by Lev Mey - Act 2 - Scene 2 "Ish', vecher-to kakoy"
1:50
Популярные треки Ljubov Sokolova