Трек

Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Olga Markova-Mikhailenko, Gennadi Bezzubenkov, Yuri Laptev, Mikhail Petrenko, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev - Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 3 - Oy Frosechka, strashno... (Scene 13)

Tatiana Pavlovskaya, Olga Savova, Olga Markova-Mikhailenko, Gennadi Bezzubenkov, Yuri Laptev, Mikhail Petrenko, Kirov Orchestra, St Petersburg, Valery Gergiev — Prokofiev: Semyon Kotko, Op.81 / Act 3 - Oy Frosechka, strashno... (Scene 13)
2:19
Популярные треки Tatiana Pavlovskaya