Трек

Kirov Orchestra, St Petersburg, Olga Korzhenskaya, Evgenia Perlasova-Verkovich, Ludmilla Filatova, Valery Gergiev - Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov / Act 1 - Skazka pro khorobrogo vitazya Gor'inyu

Kirov Orchestra, St Petersburg, Olga Korzhenskaya, Evgenia Perlasova-Verkovich, Ludmilla Filatova, Valery Gergiev — Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov / Act 1 - Skazka pro khorobrogo vitazya Gor'inyu
3:39
Популярные треки Kirov Orchestra, St Petersburg