Трек

Bakshi Javed Salamat Qawwali - Tu sade nere vas ve, dholan yar