Альбом

L. R. Eswari - Pallikkaranai Adi Parasakthi