Альбом

Valery Gergiev, Marina Shaguch, Evgeny Akimov, Olga Borodina, Chorus of the Kirov Opera, St. Petersburg, Dmitri Hvorostovsky, Orchestra of the Kirov Opera, St. Petersburg, Gennadi Bezzubenkov - Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride