Исполнитель

Kari Kuivalainen

Kari Kuivalainen
Радио
1
Kari Kuivalainen, Arto Vilkko — Takaisin Kotiin
3:51
2
Kari Kuivalainen, Arto Vilkko — Kiinni Mun Ihoon
3:35
3
Kari Kuivalainen, Arto Vilkko, The Scaffolds — Sinua Sinua
4:11
4
Kari Kuivalainen — Rain Today
2:36
5
Kari Kuivalainen, Arto Vilkko — Uskon Sinuun
5:34
6
Kari Kuivalainen, Arto Vilkko — Sain Yön (Love Hurts)
3:36
7
Kari Kuivalainen, Arto Vilkko — Lopullinen Mies
3:21
8
Kari Kuivalainen, Arto Vilkko — Valkoinen Huone
3:24
9
Kari Kuivalainen — Päivä kahden ihmisen
3:06
11
Kari Kuivalainen — Päivä kahden ihmisen
3:07
12
Kari Kuivalainen, Arto Vilkko — Paljon Sain
3:44
14
Kari Kuivalainen, Arto Vilkko — Mikset Sä Jää
3:25
15
Kari Kuivalainen, Arto Vilkko — Toivomuslähde
3:29