Исполнитель

Osipov State Russian Folk Orchestra, Vitaly Gnutov, Anatoliy Tikhonov

Osipov State Russian Folk Orchestra, Vitaly Gnutov, Anatoliy Tikhonov
Радио