Исполнитель

Ravi Shankar

Ravi Shankar
Радио
1
Ravi Shankar — Raga Rageshri, Pt. 1 (Alap)
6:50
2
Ravi Shankar — Raga Rageshri, Pt. 2 (Jor)
11:01
4
Ravi Shankar — Fire Night (Remastered)
4:35
5
Ravi Shankar — Sahanaa Vavatu
4:25
6
Ravi Shankar — Raga simhendra madhyamam
10:45
8
Ravi Shankar — Simhendra Madhuamam
10:17
10
6:43
11
Ravi Shankar — Rangeshwari
10:53
12
Ravi Shankar — Prabhujee
8:04
14
Ravi Shankar — Raga Simhendra Madhyamam
10:53
15
Ravi Shankar — Ravi Shankar Raga Bihag
31:30
17
Ravi Shankar — Hembihag
18:52
20
Ravi Shankar — Karnataki
6:43
Показать еще