Исполнитель

David Oistrakh, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy

David Oistrakh, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy
Радио