Исполнитель

Grupo Sismo Musical

Grupo Sismo Musical
Радио
1
Grupo Sismo Musical — Takundito Namigo Yunando Nakoyoxinyu
2:45
2
Grupo Sismo Musical — Xa Iyo Cuento Xa'a Ku'u
2:46
3
Grupo Sismo Musical — Yozondacua Iyoyu
2:39
4
Grupo Sismo Musical — Randavi Kuitekakuyu
4:05
5
Grupo Sismo Musical — Yo'ke Xitayu Vichin
2:44
6
Grupo Sismo Musical — Kusuchi Iniyu Xikau
2:42
7
Grupo Sismo Musical — Xaa Nda Ki Tain Xikun
2:52
8
Grupo Sismo Musical — Ta Kundinanuyu Xakachinaxayu
3:02
9
Grupo Sismo Musical — Uxi Kumiyo Junio
2:57
10
Grupo Sismo Musical — Yozondacua Iyoyu Akuendaka Akunxayu
2:44