Исполнитель

S. Prakash Kaushik

S. Prakash Kaushik
Радио
1
S. Prakash Kaushik — Saptamodhyaayaha
5:05
2
S. Prakash Kaushik — Saptashati Nyaasaha
3:58
3
S. Prakash Kaushik — Nishumbha Vadham
7:11
4
S. Prakash Kaushik — Ganaanaamtvaa
0:31
5
S. Prakash Kaushik — Saptshati Paaraayana Sankalpam
0:56
6
S. Prakash Kaushik — Vaikrutika Rahasyam
6:44
7
S. Prakash Kaushik — Devi Atharva Sheersha Trayam
8:23
8
S. Prakash Kaushik — Triteeyodhyaayaha
7:29
9
S. Prakash Kaushik — Tantroktam Devi Sooktam
5:01
10
S. Prakash Kaushik — Praadhaanika Rahasyam
5:27
11
S. Prakash Kaushik — Shumbha Vadham
5:27
12
S. Prakash Kaushik — Taantrikam Raatree Sooktam
2:45
13
S. Prakash Kaushik — Kshamaa Praarthanaa
1:22
14
S. Prakash Kaushik — Dviteeyodhyaayaha
12:34
15
S. Prakash Kaushik — Argalaa Stotram
4:40
16
S. Prakash Kaushik — Panchamodhyaayaha, Pt. 2
12:19
17
S. Prakash Kaushik — Chaturthodhyaayaha
9:12
18
S. Prakash Kaushik — Laghunyasam
10:17
19
S. Prakash Kaushik — Utkeelana Mantram
3:14
20
S. Prakash Kaushik — Ashtamodhyaayaha
11:03
Показать еще