Исполнитель

Santosh Dharat

Santosh Dharat
Радио
1
Santosh Dharat — Aai Gondhalala Yei Ga Ambe
4:30
2
Santosh Dharat — Hyacha Sathi Gela Hota
7:29
3
6:58
4
6:08
5
Santosh Dharat — Kiti Chhedu Bai Hyala Punha
5:11
6
Santosh Dharat — Khela Bhavra Ga Bai Bahvra
5:55
7
Santosh Dharat — Vitthala Naam Tuze Re Changle
6:49
8
Santosh Dharat — Roop Pahata Lochani
4:57
9
Santosh Dharat — Hari Jay Jay Ramkrushna Hari
4:56