Исполнитель

Natalia Kawałek

Natalia Kawałek
Радио
2
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — Can't Buy Me Love
2:40
3
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — Jingle Bells
2:27
5
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — Fever
4:11
8
3:19
10
2:56
12
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — Sway
4:21
13
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — Lady is a Tramp
3:29
14
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — Silent Night
3:05
16
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — Sing Sing Sing
4:40
17
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — Little Merry Christmas
3:00
18
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — Winter Wonderland
2:07
19
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — It Had to Be You
3:31
20
Natalia Kawałek, Staszek Plewniak — New York New York
3:12
Показать еще