Исполнитель

Surjit Kaur

Surjit Kaur
Радио
1
Gurnam Belli, Surjit Kaur — Khayal Sali Da
4:04
2
Gurnam Beli, Surjit Kaur — Je Viah Karwana
3:45
3
Gurnam Belli, Surjit Kaur — Kunwara
3:13
4
Gurnam Belli, Surjit Kaur — Truck De Drevera
5:31
5
Gurnam Belli, Surjit Kaur — Gabroo Jawan
3:42
6
Gurnam Belli, Surjit Kaur — Devar Bhabhi
4:10
7
3:10
8
3:08
9
3:36
10
3:11
11
Gurnam Beli, Surjit Kaur — Ghut Pini Je
3:29
12
3:06
13
3:24
14
4:07
15
Gurnam Belli, Surjit Kaur — Chan Badlan Chon
4:27
16
3:37
Показать еще