Исполнитель

ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
Радио
1
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — สีนวล
7:19
2
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — เกี่ยวข้าว
6:42
3
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — คางคกปากสระ
10:17
4
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — เกี่ยวข้าว
6:43
5
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — กาสะลอง
11:20
6
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — กาสะลอง
11:20
7
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — บุหงารำไป
7:41
8
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — เลนัง
6:47
9
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — ซัมเป็ง
7:23
10
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — สร้อยเวียงพิงค์
10:44
11
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — พม่ากลองยาว
8:27
12
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — นกกางเขน
9:39
13
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — มะลิซ้อน - ราชนิเกลิง
9:41
14
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — กุหลาบเชียงใหม่
11:04
15
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — เซิ้งบั้งไฟ
10:12
16
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — ซอพม่า
10:24
17
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — ตะลุงตะลึง
12:30
18
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — ตันหยง
6:44
19
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — ซอเงี้ยว
9:51
20
ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี — มะเทิ่ง - เม้ยเจิง
9:27
Показать еще