Исполнитель

Ariel Horovitz

Ariel Horovitz
Радио
1
Ariel Horovitz — Baladda LeCohen Tzedek
4:37
2
Ariel Horovitz — Im Nishaer Chalom
3:41
3
Ariel Horovitz — Gam HaShana
3:44
4
Ariel Horovitz — Yalda Kamoch
3:07
5
Ariel Horovitz — Rikud Meshune
4:12
6
Ariel Horovitz — Fruman
4:14
7
Ariel Horovitz — Matzevet HaSatan
4:12
8
Ariel Horovitz — Arye
3:43
9
Ariel Horovitz — Hamichtav Shel Rivka LeNaomi
3:30
10
Ariel Horovitz — SheAsecha KiRetzono
4:08